Arbetsmiljöarbete – Arbetsglädjearbete = Lönsamhet och Hållbart arbetsliv

Arbetsmiljökonsultation

Stöd vid översyn av plattform

 • Policys
 • Riktlinjer
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete, fysisk, organisatorisk och social miljö

 • Undersökning (+ djupare kartläggning)
 • Riskbedömning (+ riskbedömning vid förändringar)
 • Åtgärder – arbetsmiljöplan
 • Uppföljning

Fysisk arbetsmiljö

 • Variation arbetsställning
 • Repetitiva arbetsuppgifter
 • Tunga lyft
 • Generell miljö – Neurodesign
 • Ljud - Ljus - Luft

Organisatorisk och social arbetsmiljö

 • Arbetsbelastning
 • Arbetssätt
 • Tydlighet – arbetsbeskrivning
 • Återhämtning
 • Återkoppling – avstämning – stöd
 • Arbetstid
 • Trivsel – trygghet

Hjärnvänlig arbetsmiljö

 • Fysisk arbetsmiljö – i samarbete med inredningsarkitekt och ljusdesigner formar vi arbetsplatser enligt neurodesign där hela kroppen och hjärnan trivs och kan prestera.

 • Mellanmänsklig miljö
  • Basal hjärnkunskap
  • Beteendepsykologi OBM

Två heldagar, teori och gruppövningar
(Tidsåtgång och innehåll anpassar vi tillsammans efter behov)

Tips på innehåll:

 • Regler och myndigheter
 • Samverkan, roller och ansvar
 • Arbetsmiljö, hälsa och ekonomi
 • SAM – Systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Fysisk arbetsmiljö
 • Organisatorisk och social arbetsmiljö
 • Stora risker: t.ex. stress, hot och våld, belastningsergonomi
 • Riktlinjer: t.ex. Arbetsanpassning och rehabilitering, Kränkande särbehandling, diskriminering och trakasserier, Alkohol, droger och spel
 • Första hjälpen och krisstöd
 • Arbetsskador och arbetsmiljö incidenter

Rehabkoordinator

Riktlinjer, dokumentation, kontakt med myndigheter och företagshälsa vid behov, stöd för att få fart på rehabiliteringen vilket är en framgångsfaktor för tidig återgång, uppföljning för att bibehålla hälsa, prestation och närvaro.

 • Arbetslivsinriktad rehabilitering – återgång i arbete
 • Alkohol, droger och spel beroende
 • Kränkande särbehandling och diskriminering

Hur har vi det hos oss?
Hur vill vi ha det hos oss?
Spelregler – beteenden

Alla workshops anpassas efter de behov som finns, resultat från aktuella undersökningar eller andra indikationer.

Stöd, organisationer, grupper och individer:

Organisation: Ledargruppsdiskussioner – ”rundabords prat” alltid utifrån det behov som finns och resultat från undersökningar.

Uppföljning – nyckeln till framgång, gör skillnad.

Grupp: - Spelregler – workshops/rundabord diskussioner

Uppföljning, får det att hända!

Individ: - Livsstilsrådgivning/samtal med hjälp av motiverande samtal, MI (Motivational Interviewing)

Som Legitimerad Sjuksköterska med medicinsk kompetens gör jag bedömningar och slussar vidare till sjukvård/företagshälsovård vid behov.

Med mina föreläsningar vill jag bidra till: att alla som lyssnar ska gå därifrån med en känsla av att kunna påverka sin egen situation och få bättre motståndskraft att hantera det som händer i livet. Såklart är det en stor portion humor och roliga påhitt i mina föreläsningar. Fokuserar mest på det som vi kan göra för att må bra och mindre på det som stress, utan återhämtning, kan orsaka.

Föreläsningsförslag:

”Hjärnkoll på hälsa”

 • Vad är hälsa?
 • Hur fungerar vår uråldriga hjärna i vår moderna tid?
 • Vad behöver vi för att vi ska må bra?
 • Vad är stress? Är det farligt?
 • Praktiska verktyg i vardagen.

”Arbetsmiljö, en trygg och säker arbetsplats ökar förutsättningar för prestation”

 • Vad betyder en god arbetsmiljö?
 • Fysisk, organisatorisk och social arbetsmiljö
 • Den mellanmänskliga arbetsmiljön – vi är alla varandras arbetsmiljö
 • Hur vill vi ha det på vår arbetsplats?
 • Vad gör jag om jag blir utsatt eller ser andra blir utsatta för kränkande handlingar/beteenden?

Vi träffas och diskuterar oss fram till vad ni har för behov och förväntningar och skapar tillsammans en föreläsning som uppfyller era krav.

Mindfulness på arbetsplatsen:

Att träna mindfulness på arbetsplatsen innebär att effektiviteten och produktiviteten ökar, samtidigt som medarbetarna känner sig mindre stressade, får ökat fokus, utvecklar sig själva och fungerar bra såväl i arbetslivet som privat.

 • Analys/behov, förstudie
 • Implementering, fortsättning
 • Genomgång av resultat
 • Individuell coachning via telefon eller mail.
 • Träning med arbetsgrupper och/eller ledningsgrupp. Egen träning genom e-kurs
 • Föreläsning

Mindfulnessgrupper för privat personer hålls och arrangeras i Huddinge.

Genom mitt nätverk och samarbetspartners så får vi det tillsammans att hända.

 • Organisations psykolog, OBM
 • KBT terapeut
 • Inrednings arkitekt/designer
 • Ljusdesigner
 • Massör
 • Hälsopedagog
 • Företagshälsa (om aktuellt), företagsläkare, ergonom, arbetsmiljöingenjör m.m.
 • Aktör vid rehab
  • Alkohol, droger och spel
  • Psykisk ohälsa
 • Arbets- och miljömedicin klinik
 • Arbetsmiljöverket