Välmående
Människor som mår bra, trivs, känner sig trygga och har möjlighet att påverka sin situation kommer att utvecklas och prestera vilket ökar förutsättningarna för en organisation att bli mer framgångsrik och människor att hålla ett helt arbetsliv.
Balans

Vi stöttar organisationer, grupper och individer att tillsammans skapa en god arbetsmiljö. Allt från att få det systematiska arbetsmiljöarbetet på plats till att få energi och ha ork kvar efter jobbet.

Stöd

Genom anpassade, inspirerande föreläsningar, workshops och individstöd kan vi hjälpas åt att skapa en miljö där vi tillgodoser de grundläggande mänskliga behov som behövs för att vi ska fungera så bra som möjligt. Om vi lär oss att förstå hur vår fantastiska hjärna fungerar kan vi också öka vår hjärnkraft och motståndskraft mot stressrelaterad ohälsa. 

Detta i sin tur främjar ett hållbart arbetsliv.

Välmående
Balans
Stöd

Anna Gredin

Anna Gredin Leg. Sjuksköterska, Företagssköterska och Hälso- och arbetsmiljöstrateg. Sedan 2007 har jag jobbat inom Företagshälsa, i team operativt på Scania och senare strategiskt globalt med hälsa och arbetsmiljö på Handelsbanken. Har god erfarenhet inom arbetslivsinriktad rehabilitering, hälsofrämjande arbete, att bygga upp plattform för att det ska vara ”lätt att göra rätt” utifrån arbetsmiljölagen, skapa policydokument och riktlinjer m.m. Min specialitet är att genom inspirerande föreläsningar, workshops och individstöd hjälpa organisationer att skapa hjärnvänliga arbetsplatser. Jag är utbildad Mindfulnessinstruktör och Mindfulness är ett fantastiskt verktyg för att öka effektivitet och minska stress.

AG Sentio

Ett litet företag som vill bidra till stor förändring. Vi ser möjligheter att utveckla och bibehålla hållbara människor och skapa hållbara arbetsplatser och vet att det kan vara svårt att få till det. Vår roll blir att stötta i att komma igång och förmedla verktyg för att bibehålla den goda, hållbara hälsan och arbetsmiljön.